Adiwele lyrics by Young Stunna

This is the full lyrics to Adiwele by Young Stunna

Adiwele lyrics by Young Stunna

Young Stunna – Adiwele lyrics

Wenzani umsholozi?, lalela

Asihlaseleni siyolwel’ lempilo emnandi

Kunini sabawela kuyoze kufike nak’sasa

Angeke bayi vale yonke iminyango

Ayi nami ayang’biza amathou-

Lalela! Asihlaseleni isono lempilo emnandi

Kunini sabawela kuyoze kufikela nak’sasa

Angeke bayi vale yonke iminyango

Nami ayang’biza amathousand, asambe

Asihlaseleni siyolwel’ lempilo emnandi

Kunini sabawela kuyoze kufikela nak’sasa

Angeke bayi vale yonke iminyango

Nami ayang’biza amathou-

Asihlaseleni isono lempilo emnandi

Kunini sabawela kuyozе kufike nak’sasa

Angeke bayi valе yonke iminyango

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand

Nami ayang’biza amathousand mm

Ngiba ngena ngenduku same time

Umsholozi uvulile amasango

Yingilosi la empilweni yam

Ayi malume kukhulu ok’zayo

Ngiba ngena ngenduku same time

Umsholozi uvulile amasango

Yingilosi la empilweni yam

Ayi malume kukhulu ok’zayo

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Ngiba ngena ngenduku same time

Umsholozi uvulile amasango

Yingilosi la empilweni yam

Ayi malume kukhulu ok’zayo

Ngiba ngena ngenduku same time

Umsholozi uvulile amasango

Yingilosi la empilweni yam

Ayi malume kukhulu ok’zayo

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Okay adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele

So, adi

Adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele

So (Yebo!)

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwele adiwele adiwele

So, adiwele adiwele adiwele adiwele

Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Similar Posts