Hlala nami lyrics

Hlala nami is new single by South African choir which was formed in 1994 joyous celebration. We bring you the lyrics of hlala NAMI by joyous celebration below

Joyous celebration – hlala NAMI lyrics

Woh woh woh woh woh woh woh wohWoh woh woh (Woh woh woh woh)Woh woh woh (Woh woh woh woh woh woh woh woh)Woh (Woh woh woh woh)Woh woh woh (Woh woh woh woh woh woh woh woh)Ah Nkosi yam (Woh woh woh woh)Woh woh woh (Woh woh woh woh woh woh woh woh)Woh woh woh (Woh woh woh woh)
Hey wena ongaguquki, wena (Oh, wen-wen’ongaguquki)Hey wena ongaguquki (Oh hlala nami)Hey wena ongaguquki, Jehova awuguquki (Oh, wen-wen’ongaguquki)Oh Nkosi yam (Oh hlala nami)
Hey wena ongaguquki, wena (Oh, wen-wen’ongaguquki)Hey wena ongaguquki (Oh hlala nami)Hey wena ongaguquki, Nkosi yam (Oh, wen-wen’ongaguquki)Hey wena ongaguquki (Oh hlala nami)
Ngob’uthembisile, uthmbisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Uzoba nami (Lapho abanye bese bengishiya)Oho ho ho (Oh, wen’onenceba)Hey wena ongaguquki (Oh hlala nami)
Wen’uthembisile, uthembisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Uzobanami, lapho abanye (Lapho abanye bese bengishiya)Hayiyayaya, wena (Oh, wen’onenceba)Hey wen’ongaguquki (Oh hlala nami)
Hey wena uthembisile, uthembisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Uzobanami, heyi lapho abanye (Lapho abanye bese bengishiya)Heyi sebengishiya, wena (Oh, wen’onenceba)Hey wena ongaguquki (Oh hlala nami)
Heyi wen’onenceba (Oh, wen’onenceba)Hlala nami (Oh hlala nami)Heyi wen’onenceba (Oh, wen’onenceba)Hlala nami (Oh hlala nami)
Heyi wen’onenceba (Oh, wen’onenceba)Heyi wen’onenceba (Oh hlala nami)Heyi wen’onenceba (Oh, wen’onenceba)Hlala nami (Oh hlala nami)
Ngob’uthembisile, uthebisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Heyi uzoba nami (Lapho abanye bese bengishiya)Hayiyayaya (Oh, wen’onenceba)Hey wen’onenceba (Oh hlala nami)
Heyi ngob’uthembisile, uthembisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Uzobanami (Lapho abanye bese bengishiya)Hayiyayaya (Oh, Wen’onenceba)Jesus (Oh hlala nami)
Ngob’uthembisile uzoba namiUzobanamiThiwowowo
Ngob’uthembisile, uthembisile (Uthembisile yeb’uzoba nami)Uzobanami (Lapho abanye bese bengishiya)Lapho abanye bengishiya (Oh, Wen’onenceba)Hlala (Oh hlala nami)

 

Similar Posts