Izolo lyrics by Dj Maphorisa & Tyler ICU

This is the lyrics to Dj Maphorisa new single titled Izolo featuring ICU

Izolo lyrics by Dj Maphorisa & Tyler ICU

Dj Maphorisa – Izolo lyrics featured Tyler ICU

Ngingene namaGents estokisisniBangbuzukuthi ngephethe malini?Ngezwa kukhal’uthilililiNgezwa kukhal’uthilililiNgingene namaGents estokisisniBangbuzukuthi ngephethe malini?Ngezwa kukhal’uthilililiBathi asenz’ifilimi
Thililili, thiyiyiyiEy bathi asenz’ifilimiAsenz’ifilimiNgingenelanaYilembamba yay’zoloIyon’ivele yangkhobozaYangdid’inqondoYadlala ngomqondoIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khobozaYilembamba yay’zoloIyon’ivele yang’khobozaYangdid’inqondoYadlala ngomqondoIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khobozaIyon’ivele yang’khoboza
Dali wami ngicelukukhulum’iqiniso kuwe daliAbafana bebeshay’inambaNgasengkhiph’imali ngigcwalisel’usbaliSihleli ney’ngan’eyncaneNgathengamataquilla sikhiphanínkaniNg’yabuz’uzongixolela yiniAngeke kuphinde kwenzeke ngthathekile nami
Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayakaAng’thengisa iBev’ ngamawalawalaIsiphithi ngidlalisela ngama vula valaIgush’ ingen’ekhishi shon’ilanga naboNomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o TakalaniIzinto za overseasi ngi internationaliNgi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakathaHhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayakaAng’thengisa iBev’ ngamawalawalaIsiphithi ngidlalisela ngama vula valaIgush’ ingen’ekhishi shon’ilanga naboNomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o Takalani (Ishuu)Izinto za overseasi ngi internationaliNgi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha
Westhandwa sami sacel’ukxolisaLang’buya khona cishe ngamithisaAboNomalanga bangena bang’vimbaAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniIshuuWesthandwa sami sacel’ukxolisaLang’buya khona cishe ngamithisaAboNomalanga bangena bang’vimbaAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniAngsakwaz’ nokukbheka nasemehlweniIshuu
Dali wami ngicelukukhulum’iqiniso kuwe daliAbafana bebeshay’inambaNgasengkhiph’imali ngigcwalisel’usbaliSihleli ney’ngan’eyncaneNgathengamataquilla sikhiphanínkaniNg’yabuz’uzongixolela yiniAngeke kuphinde kwenzeke ngthathekile nami
Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayakaAng’thengisa iBev’ ngamawalawalaIsiphithi ngidlalisela ngama vula valaIgush’ ingen’ekhishi shon’ilanga naboNomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o TakalaniIzinto za overseasi ngi internationaliNgi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakathaHhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayakaAng’thengisa iBev’ ngamawalawalaIsiphithi ngidlalisela ngama vula valaIgush’ ingen’ekhishi shon’ilanga naboNomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o TakalaniIzinto za overseasi ngi internationaliNgi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha

Similar Posts